กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9008-ST

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9008-ST