กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9006-ST

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9006-ST