กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9005-SM

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9005-SM