กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9004-ST

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9004-ST