กระเบื้องยางลายไม้ MC-W-3621

กระเบื้องยางลายไม้ MC-W-3621