กระเบื้องยางลายไม้ MC-WV-3601

กระเบื้องยางลายไม้ MC-WV-3601