กระเบื้องยางลายไม้ MC-WV-811

กระเบื้องยางลายไม้ MC-WV-811