กระเบื้องยางลายไม้ MC-SS-7005-WG

กระเบื้องยางลายไม้ MC-SS-7005-WG