น้ำยาถูพื้นแบบแผ่นช่วยอะไรบ้าง

น้ำยาถูพื้นแบบแผ่นช่วยอะไรบ้าง