กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-023

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-023