กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-022

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-022