กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-020

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-020