กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-016

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-016