กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-009

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-009