กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-005

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-005