กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-004

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY-004