กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY

กระเบื้องยางลายไม้ MC-DY