กระเบื้องลายพรม MC-C-709

กระเบื้องลายพรม MC-C-709