กระเบื้องลายพรม MC-C-708

กระเบื้องลายพรม MC-C-708