กระเบื้องลายพรม MC-C-707

กระเบื้องลายพรม MC-C-707