กระเบื้องลายพรม MC-C-706

กระเบื้องลายพรม MC-C-706