กระเบื้องลายพรม MC-C-705

กระเบื้องลายพรม MC-C-705