กระเบื้องลายพรม MC-C-704

กระเบื้องลายพรม MC-C-704