กระเบื้องลายพรม MC-C-703

กระเบื้องลายพรม MC-C-703