กระเบื้องลายพรม MC-C-702

กระเบื้องลายพรม MC-C-702