กระเบื้องลายพรม MC-C-701

กระเบื้องลายพรม MC-C-701