กาวตะปู แรงยึดติดสูง ใช้แทนการตอกตะปู เนื้อกาวมีสีน้ำตาล

กาวตะปู แรงยึดติดสูง ใช้แทนการตอกตะปู เนื้อกาวมีสีน้ำตาล