แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-429

แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-429