แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-306

แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-306