แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-035-1

แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-035-1