แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-007

แบบลาย-จมูกบันได-ตัวจบกระเบื้องยาง-บัวเชิงผนัง-MC-CL-007