กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-TL00502

กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-TL00502