กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-RL00402

กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-RL00402