กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-FL01002

กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-FL01002