กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-CL04502

กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-CL04502