กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-CL03502

กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-CL03502