กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-CL03102

กระเบื้องยางพรมถัก MC-O-CL03102