กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์ สีพื้น MC-G หนา 2 มิล

กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์ สีพื้น MC-G หนา 2 มิล