กระเบื้องยางลายหินอ่อน (แบบม้วน) MC-RN หนา 2 มิล

กระเบื้องยางลายหินอ่อน (แบบม้วน) MC-RN หนา 2 มิล