กระเบื้องยางลายไม้-MC-WT-183

กระเบื้องยางลายไม้-MC-WT-183