กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์-สีพื้น-MC-G-535

กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์-สีพื้น-MC-G-535