กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์-สีพื้น-MC-G-517

กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์-สีพื้น-MC-G-517