กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์-สีพื้น-MC-G-516

กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์-สีพื้น-MC-G-516