ทำไมจึงต้องใช้ ผนังสำเร็จรูป MC’s Wall

ทำไมจึงต้องใช้ ผนังสำเร็จรูป MC’s Wall