• : 02-2072445
  • : 080- 3969194
  • : @tilethailand
0 Items

บริการของเรา

(SERVICES)

บริการ ตรวจวัดหน้างาน

บริการตรวจวัดพื้นที่หน้างาน ให้ลูกค้าทราบว่ามีพื้นที่กว้าง ยาว เท่าไหร่ เพื่อแจ้งว่าจะเป็นต้องใช้กระเบื้องกี่ ตารางเมตร รวมไปถึงบริการตรวจสอบสภาพพื้นผิวหน้างาน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะเป็นต้องปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน หรือปรับพื้นให้ความลาดชั้นเสมอกันหรือไม่ โดยคิดค่าบริการ 500 บาท แต่จะนำไปหักลบออกเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการติดตั้งกับทางเรา

บริการ ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ

บริการติดตั้งกระเบื้องยางทั้งงานพื้นและงานผนัง โดยช่างมืออาชีพมีอัตราการให้บริการดังนี้

แบบกระเบื้อง ตร.ม. อัตราบริการ
ทากาว มากกว่า 50 70บ./ตร.ม. รวมกาวและแว็กซ์
ทากาว น้อยกว่า 50 เหมา 5,500 บาท รวมกาว
คลิกล็อค มากกว่า 50 100บ./ตร.ม. รวมโฟม
คลิกล็อค น้อยกว่า 50 เหมา 6,500 บาท รวมกาวและแว็กซ์