เลือกหน้า

บริการของเรา

(SERVICES)

บริการ ตรวจวัดหน้างาน

บริการตรวจวัดพื้นที่หน้างาน ให้ลูกค้าทราบว่ามีพื้นที่กว้าง ยาว เท่าไหร่ เพื่อแจ้งว่าจะเป็นต้องใช้กระเบื้องกี่ ตารางเมตร รวมไปถึงบริการตรวจสอบสภาพพื้นผิวหน้างาน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะเป็นต้องปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน หรือปรับพื้นให้ความลาดชั้นเสมอกันหรือไม่ โดยคิดค่าบริการ 500 บาท แต่จะนำไปหักลบออกเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการติดตั้งกับทางเรา

บริการ ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ

บริการติดตั้งกระเบื้องยางทั้งงานพื้นและงานผนัง โดยช่างมืออาชีพมีอัตราการให้บริการดังนี้

ประเภท ตร.ม. อัตราบริการ
ทากาว มากกว่า 70 85 บาท/ตร.ม. รวมกาวและแว็กซ์
ทากาว น้อยกว่า 70 เหมา 6,500 บาท รวมกาว
คลิกล็อค มากกว่า 50 140 บาท/ตร.ม. รวมโฟมรอง
คลิกล็อค น้อยกว่า 50 เหมา 8,500 บาท
ปรับพื้น ปูนกาว มากกว่า 50 รอบล่ะ 60 บาท / ตร.ม.
ปรับพื้น ปูนกาว เหมารอบล่ะ 1,500 บาท
ปรับพื้น Self 395 บาท / ตร.ม. รวมปูน
บันได 150 บาท / ขั้น
บัวยาง 60 บาท / ขั้น
บัน PVC 120 บาท / ขั้น
ฟรีจบ 1 เส้น 2.4 เมตร