คำนวณตารางเมตร ได้ด้วยด้านยาวคูณกว้างจะได้พื้นที่ทั้งหมด

คำนวณตารางเมตร ได้ด้วยด้านยาวคูณกว้างจะได้พื้นที่ทั้งหมด