คำนวณตารางเมตร ได้ด้วยด้านยาวคูณกว้างจะได้พื้นที่ทั้งหมด

คำนวณตารางเมตร ไม่เป็น ? เชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาอ่านจะต้องประสบปัญหาเดียวกันนี้แน่ ๆ อยากตกแต่งต่อเติมพื้นห้อง แต่ติดที่ไม่รู้ วิธี คำนวณตารางเมตร ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อกระเบื้องจำนวนเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้พอดีกับพื้นที่ห้อง บางคนไปซื้อเองโดยไม่มีความรู้หรือสอบถามช่างก่อน ซื้อกระเบื้องขาดไม่พอกับการใช้งานก็ต้องกลับไปซื้อใหม่ เผลอ ๆ ซวยหนัก แบบลายกระเบื้องที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ของหมดก็ต้องรอเวลาร้านเอามาลงใหม่อีก แต่ก็ยังไม่แย่เท่ากับการซื้อเกิน นอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุแล้ว ยังต้องหาที่เก็บให้รกบ้านอีก สำหรับวันนี้เราจึงมีวิธีคำนวณตารางเมตร สำหรับปูพื้นกระเบื้องและการหาค่าใช้จ่ายมาฝากกันครับ เพื่อให้คุณซื้อกระเบื้องได้พอดิบพอดีไม่เหลือไม่ขาด รับรู้ต้นทุนและประมาณค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ก่อนการตกแต่งต่อเติม

หลักการ
( พื้นที่ทั้งหมด = ด้านกว้าง X ด้านยาว )

คำนวณตารางเมตร หน่วยของพื้นที่ คือ ตารางเมตร

ก่อนที่จะไปเลือกซื้อกระเบื้อง ลำดับแรกที่เราจำเป็นต้องทราบคือ หน่วยของพื้นที่ใช้สอย ซึ่งหน่วยนี้เรียกว่า ตารางเมตร โดยปกติที่อยู่อาศัยจะมีการแจ้งว่ามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดกี่ตารางเมตร ซึ่งหน่วยตารางเมตรเกิดจากด้านกว้างและด้านยาวของพื้นที่นำมาคูณกันก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด (ตารางเมตร) เมื่อทราบตารางเมตรของพื้นที่ที่ต้องการแล้ว จึงจะสามารถคำนวณการซื้อกระเบื้องได้อย่างถูกต้อง

ยกตัวอย่าง เช่น ห้องนั่งเล่นกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร คำนวณพื้นที่เป็นตารางเมตร เท่ากับ กว้าง (W) 10 x ยาว (H) 10 = ห้องนั่งเล่นมีพื้นที่ 100 ตารางเมตร (m2) ต้องการปูพื้นใหม่ทั้งหมด โดยสนใจกระเบื้องยางลายไม้ MC-M ซึ่ง 1 กล่อง สามารถปูได้ 5 ตารางเมตร (m2) สามารถหาปริมาณกระเบื้องที่ต้องซื้อได้โดยเอาพื้นที่ที่ต้องการปู (100) ÷ จำนวน ตารางเมตรต่อกล่อง (5) = 20 ซึ่งปริมาณกล่องที่จำเป็นต้องซื้อ แต่โดยปกติแล้วห้องส่วนใหญ่จะมีพื้นที่กว้าง  x  ยาวไม่เท่ากัน  ดังนั้น พื้นที่ทั้งหมดเลขจะไม่กลมเหมือนตัวอย่าง หากพื้นที่ที่ต้องการปู ÷ จำนวน ตารางเมตรต่อกล่องแล้วเหลือเศษให้ปัดขึ้นทันที นอกจากนี้การเลือกซื้อกระเบื้องควรเลือกซื้อเผื่อ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใช้งาน สำหรับใช้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือตกแต่งเพิ่มเติม

คำนวนตารางเมตร สำหรับปูกระเบื้องและการหาค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการใช้งานที่คำนวณตารางเมตร

หัวข้อ รูปแบบ One or multiple rooms เลือก One room/area

หัวข้อ รูปแบบ กำหนดลักษณะของห้อง ห้องส่วนใหญ่เป็น Rectangle หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีความกว้างยาวไม่เท่ากัน
หัวข้อ กว้าง / ยาว กำหนด ความกว้างและความยาวของห้อง กำหนดหน่วยเป็นเมตร (m)
หัวข้อ พื้นที่ตารางเมตร ระบบจะคำนวนพื้นที่ตารางเมตรของท่านออกมา
หัวข้อ ปริมาณ คือจำนวนห้องที่จะทำการปูกระเบื้องโดยมีความกว้าง x ยาว เท่ากัน เช่น ห้องน้ำชั้นบนขนาดเท่ากับห้องน้ำชั่นล่าง ก็จะใส่เป็นปริมาณเป็น 2 แต่ถ้าจะปูกระเบื้องห้องนอนห้องเดียวใส่เป็น 1
หัวข้อ ราคาต่อตารางเมตร กระเบื้องแต่ละรุ่นจะมีราคาที่แตกต่างกันไป ท่านสามารถหาราคาต่อตารางเมตรได้ โดยสามารถเลือกกระเบื้องที่สนใจได้ที่ รายการสินค้าของเรา และนำราคา ÷ ด้วย จำนวนตารางเมตรที่รุ่นนั้นแจ้งจะได้ราคาต่อตารางเมตร เช่น กระเบื้องยาง MC-M ราคา 1,150 ÷ จำนวนต่ารางเมตรต่อกล่อง 5  = 230 บาทต่อตารางเมตรและนำไปกรอกในหัวข้อ ราคาต่อตารางเมตร
หัวข้อ ราคารวม เมื่อกรอกครบระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยคิดเป็นราคาต่อตารางเมตรไม่ใช่ราคาต่อกล่อง

ตัวอย่างการใช้งานที่คำนวณตารางเมตร

หัวข้อ รูปแบบ One or multiple rooms เลือก One room/area

หัวข้อ รูปแบบ เลือก Rectangle
หัวข้อ กว้าง / ยาว ในที่นี่ผมจะกำหนดห้องกว้าง 10 (m) และยาว 5 (m)
หัวข้อ ปริมาณ เลือก 1 (เลือกปูห้องนอน 1 ห้อง)
หัวข้อพื้นที่ตารางเมตร ระบบคำนวนพื้นที่ตารางเมตรออกมาเป็น 50 ตร.ม.
หัวข้อ ราคาต่อตารางเมตร ในที่นี้ผมสนใจกระเบื้องยางลายไม้ MC-M ซึ่งมีราคา 1,150 ต่อกล่อง 1 กล่องสามารถปูได้ 5 ตร.ม. เอาราคา 1,150 ÷ 5 จะได้กระเบื้องยางลายไม้ MC-M 230 บาทต่อตารางเมตร นำกรอกในหัวข้อ ราคาต่อตารางเมตร
หัวข้อ ราคารวม ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกมาเป็น 11,500 บาท โดยคิดเป็นราคาต่อตารางเมตรไม่ใช่ราคาต่อกล่อง
กรณีอยากคิดราคาต่อกล่อง นำตาราเมตรที่ได้ในที่นี้พื้นที่ห้องนอนของผมคือ 50 ตร.ม. ÷ 5 คือ ตร.ม. ต่อกล่องของกระเบื้องยางลายไม้ MC-M จะได้จำนวนกล่องที่ต้องใช้  = 10 กล่อง x ด้วยราคากล่องในที่นี้คือ 1,150 เท่ากับต้องซื้อ 10 กล่องในราคา 11,500 บาท