กระเบื้องยางสำหรับปูพื้น ลายไม้ รุ่น MC916 เป็นรุ่นที่มีสีเหลืองทอง ออกสีขาวไปทางโทนขาว มีลายไม้ไม้เป็นคลื่นสวยงาม โดยลวดลายที่โดนเด่นเป็นพิเศษ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นและพักอาศัยเป็นอย่างยิ่ง นอกจะเป็นลายที่มีความเด่นชัดแล้วยังเป็นลายที่ถือได้ว่าเป็นลายไม้หายากอีกหนึ่งรุ่น ไม่ว่าจะนำไปปูที่ไหนก็จะสวยสะดุดตาดูหรูหราอย่างแน่นอน

รุ่นย่อยของกระเบื้องยางสำหรับปูพื้น ลายไม้ รุ่น MC916

เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สำหรับคนที่มีความชื่นชอบในลวดลายของไม้ เป็นอย่างยิ่ง เพราะในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีจุดเด่นอยู่ที่ลวดลายเด่นชัดแต่อย่างไรก็ตามเรายังคงแบ่งสินค้าให้ท่านเลือกถึงสามความหนาเช่นเคย ซึ่งแต่ล่ะรุ่นล้วนแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและขนาดที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้เลยทีเดียว

ความหนา จำนวนชิ้นต่อกล่อง 1กล่อง สามารถปูได้
ขนาด 2.0 มิลลิเมตร มีจำนวน 36 แผ่น 5.02 ตารางเมตร
ขนาด 3.0 มิลลิเมตร มีจำนวน 24 แผ่น 3.34 ตารางเมตร
ขนาด 4.0 มิลลิเมตร มีจำนวน 20 แผ่น 2.78 ตารางเมตร
กระเบื้องยางสำหรับปูพื้น ลายไม้ รุ่น MC916

คุณสมบัติ สำหรับกระเบื้องยางสำหรับปูพื้น ลายไม้ รุ่น MC916

สำหรับในรุ่นนี้นอกจากจะมีความโดนเด่นในเรื่องของลวดลายแล้ว ยังเป็นสินค้าที่รับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร,และอีกหนึ่งมาตรฐาน คือ ISO 14001 ที่เป็นสำคัญในการยืนยันว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างเดียวด้วย

 • จุ่นเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ลวดลายที่เป็นลายไม้ เด่นชัดเจน อีกทั้งยังมาพร้อมกับเฉดสีที่ดูโดดเด่นไม่ซีดง่ายๆนั่นเอง
 • เป็นรุ่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ ที่สามารถยับยังการแพร่หรือเจริญเติบโตของแบคทีและเชื่อราได้อย่างดีเยี่ยม
 • มาพร้อมกับขนาดมาตรฐานสากลในการปูพื้นกระเบื้องยางรุ่นต่างด้วยขนาดความกว้าง 6 นิ้ว และมีความยาวถึง 36 นิ้ว ต่อชิ้นทำให้ท่านสามารถปูพื้นได้อย่างรวดเร็ว
 • วัสดุที่ใช่ผลิต ผลิตมาจากไว้นิลทำให้สามารถตัดส่วนที่เกินออกได้อย่างง่ายดาย และไม่ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งอีกด้วย
 • ในรุ่นนี้มีจำนวนชิ้นของแต่ละกล่องไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดแต่ละความหนา ตามตารางที่เราระบุไว้ด้านบนนั่นเอง
 • ในแต่ละกล่องที่มีความหนาทีแตกต่างกันจะมีความสามารถในการปูพื้นได้มากน้อยไม่เท่ากันดังต่อไปนี้
  • ความหนา 2.0 มิลลิเมตร สามารถใช้ปูได้ประมาณ 5.0184 ตารางเมตร )
  • ความหนา 3.0 มิลลิเมตร สามารถใช้ปูได้ประมาณ 3.34 ตารางเมตร
  • ความหนา 4.0 มิลลิเมตร สามารถใช้ปูได้ประมาณ 2.78 ตารางเมตร