บัวพื้น ช่วยเพิ่มสัมผัสการตกแต่งให้กับห้องโดยสร้างการเปลี่ยนผ่านระหว่างผนังกับพื้นอย่างราบรื่น บัวพื้นมีหลายวัสดุ เช่น ไม้ ปูนปลาสเตอร์ หรือพีวีซี และสามารถออกแบบได้หลายสไตล์เพื่อเสริมการตกแต่งโดยรวมของพื้นที่

บัวพื้น คือ อะไร มีกี่ประเภท มีประโชน์ และ วิธีการติดตั้ง อย่างไรให้สวยงาม